Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Chương trình TNTT tháng 04

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, VinaLAB tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế.

VinaLAB dự kiến tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo, So sánh liên phòng trong các lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Cơ, Điện, Vật liệu xây dựng trong năm 2022 như sau:

Lưu ý:

  • Vui lòng bấm chọn vào "Tên chương trình" để biết thêm chi tiết.
  • Phí tham dự đã bao gồm Phí gửi mẫuThuế Giá trị gia tăng (VAT)
  • Đối với các PTN đã đăng ký tham gia và có nhu cầu mua thêm mẫu TNTT, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được báo giá cụ thể.
  • Trong trường hợp các PTN áp dụng các phương pháp thử khác so với yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức trước khi đăng ký.
  • (*) Chương trình/chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010
STT Mã số Tên chương trình Lĩnh vực Ghi chú Phí tham dự Tham gia
1 VPT.2.5.22.01 Chương trình VPT.2.5.22.01: Chỉ tiêu chất lượng phân bón Hóa học Tháng 04/2022 3,000,000
2 VPT.2.5.22.03 Chương trình VPT.2.5.22.03: Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô Hóa học Tháng 04/2022 3,000,000
3 VPT.2.5.22.05 Chương trình VPT.2.5.22.05: Kim loại trong nước Hóa học Tháng 04/2022 3,000,000
4 VPT.2.5.22.09 Chương trình VPT.2.5.22.09: Chỉ tiêu chất lượng trong nước chấm Hóa học Tháng 04/2022 3,000,000
5 VPT.2.5.22.23 Chương trình VPT.2.5.22.23: Chỉ tiêu chất lượng trong đất Hóa học Tháng 04/2022 3,000,000
6 VPT.2.5.22.97 Chương trình VPT.2.5.22.97: Hàm lượng Axit tự do trong phân bón Hóa học Tháng 04/2022 2,000,000
7 VPT.2.5.22.101 Chương trình VPT.2.5.22.101: Kim loại trong nước Hóa học Tháng 04/2022 2,000,000
8 VPT.2.5.22.169 Chương trình VPT.2.5.22.169: Chỉ tiêu chất lượng phân bón Ure (Phân Ure không màu) Hóa học Tháng 04/2022 3,000,000
9 VPT.2.5.22.176 Chương trình VPT.2.5.22.176: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải Hóa học Tháng 04/2022 2,000,000
10 VPT.2.5.22.197 Chương trình VPT.2.5.22.197: Chất lượng phân bón DAP Hóa học Tháng 04/2022 2,000,000
11 VPT.2.5.22.250 Chương trình VPT.2.5.22.250: Phân tích các anion trong nước thải Hóa học Tháng 04/2022 2,000,000
12 VPT.2.5.22.286 Chương trình VPT.2.5.22.286: Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 04/2022 2,000,000
13 VPT.2.6.22.06 Chương trình VPT.2.6.22.06: Vi sinh trong phân bón Sinh học Tháng 04/2022 4,000,000
14 VPT.2.6.22.10 Chương trình VPT.2.6.22.10: Vi sinh trong sản phẩm động vật Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
15 VPT.2.6.22.19 Chương trình VPT.2.6.22.19: Vi sinh trong thủy sản Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
16 VPT.2.6.22.24 Chương trình VPT.2.6.22.24: Vi sinh trong phân bón Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
17 VPT.2.6.22.41 Chương trình VPT.2.6.22.41: Vi sinh trong nước mặt Sinh học Tháng 04/2022 4,000,000
18 VPT.2.6.22.63 Chương trình VPT.2.6.22.63: Vi sinh trong thực phẩm chức năng Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
19 VPT.2.6.22.64 Chương trình VPT.2.6.22.64: Vi sinh trong thực phẩm chức năng Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
20 VPT.2.6.22.65 Chương trình VPT.2.6.22.65: Vi sinh trong thực phẩm chức năng Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
21 VPT.2.6.22.66 Chương trình VPT.2.6.22.66: Vi sinh trong thực phẩm chức năng Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
22 VPT.2.6.22.67 Chương trình VPT.2.6.22.67: Vi sinh trong thực phẩm chức năng Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
23 VPT.2.6.22.94 Chương trình VPT.2.6.22.94: Vi sinh trong thực phẩm chức năng Sinh học Tháng 04/2022 3,000,000
Đăng ký