Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.234: Chất lượng ngũ cốc

Mã số: AoV.5.23.234

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Nông sản thực phẩm

Chỉ tiêu

  • Đường
  • Đường khử
  • Tinh bột
  • Độ ẩm*
  • Xơ thô*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo