Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Chương trình TNTT tháng 05

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, VinaLAB tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế.

VinaLAB dự kiến tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo, So sánh liên phòng trong các lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Cơ, Điện, Vật liệu xây dựng trong năm 2022 như sau:

Lưu ý:

  • Vui lòng bấm chọn vào "Tên chương trình" để biết thêm chi tiết.
  • Phí tham dự đã bao gồm Phí gửi mẫuThuế Giá trị gia tăng (VAT)
  • Đối với các PTN đã đăng ký tham gia và có nhu cầu mua thêm mẫu TNTT, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được báo giá cụ thể.
  • Trong trường hợp các PTN áp dụng các phương pháp thử khác so với yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức trước khi đăng ký.
  • (*) Chương trình/chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010
STT Mã số Tên chương trình Lĩnh vực Ghi chú Phí tham dự Tham gia
1 VPT.2.5.22.15 Chương trình VPT.2.5.22.15: Chỉ tiêu chất lượng trong sữa bột Hóa học Tháng 05/2022 3,000,000
2 VPT.2.5.22.19 Chương trình VPT.2.5.22.19: Hàm lượng kim loại năng trong đất Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
3 VPT.2.5.22.50 Chương trình VPT.2.5.22.50: Kháng sinh trong thủy sản Hóa học Tháng 05/2022 3,000,000
4 VPT.2.5.22.59 Chương trình VPT.2.5.22.59: Phân tích hàm lượng aflatoxin trong thức ăn thủy sản Hóa học Tháng 05/2022 3,000,000
5 VPT.2.5.22.85 Chương trình VPT.2.5.22.85: Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
6 VPT.2.5.22.93 Chương trình VPT.2.5.22.93: Kháng sinh trong sữa Hóa học Tháng 05/2022 3,000,000
7 VPT.2.5.22.162 Chương trình VPT.2.5.22.162: Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
8 VPT.2.5.22.175 Chương trình VPT.2.5.22.175: Phân tích các anion trong mẫu nước dưới đất Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
9 VPT.2.5.22.178 Chương trình VPT.2.5.22.178 - Chất lượng thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
10 VPT.2.5.22.191 Chương trình VPT.2.5.22.191: Vitamin trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
11 VPT.2.5.22.194 Chương trình VPT.2.5.22.194: Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
12 VPT.2.5.22.218 Chương trình VPT.2.5.22.218: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước dưới đất Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
13 VPT.2.5.22.223 Chương trình VPT.2.5.22.223: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
14 VPT.2.5.22.224 Chương trình VPT.2.5.22.224: Phân tích các anion trong nước mặt Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
15 VPT.2.5.22.246 Chương trình VPT.2.5.22.246: Phân tích hàm lượng coumarin trong nông sản thực phẩm (hạt tiêu) Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
16 VPT.2.5.22.247 Chương trình VPT.2.5.22.247: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản thực phẩm (hạt tiêu) Hóa học Tháng 05/2022 2,000,000
17 VPT.2.5.22.287 Chương trình VPT.2.5.22.287: Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 05/2022 1,000,000
18 VPT.2.6.22.09 Chương trình VPT.2.6.22.09: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 05/2022 3,000,000
19 VPT.2.6.22.29 Chương trình VPT.2.6.22.29: Vi sinh trong thức ăn chăn nuôi Sinh học Tháng 05/2022 3,000,000
20 VPT.2.6.22.33 Chương trình VPT.2.6.22.33: Vi sinh trong sữa Sinh học Tháng 05/2022 3,000,000
21 VPT.2.6.22.34 Chương trình VPT.2.6.22.34: Vi sinh trong sữa Sinh học Tháng 05/2022 3,000,000
22 VPT.2.6.22.42 Chương trình VPT.2.6.22.42: Vi sinh trong thủy sản Sinh học Tháng 05/2022 4,000,000
23 VPT.2.6.22.47 Chương trình VPT.2.6.22.47: Vi sinh trong nước mặt Sinh học Tháng 05/2022 4,000,000
24 VPT.2.6.22.48 Chương trình VPT.2.6.22.48: Vi sinh trong nước uống Sinh học Tháng 05/2022 3,000,000
25 VPT.2.6.22.78 Chương trình VPT.2.6.22.78: Vi sinh trong nước Sinh học Tháng 05/2022 3,000,000
Đăng ký