Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Tài liệu

Tên tài liệu

Tải về

Phiếu đăng ký chương trình TNTT
Danh mục mã số các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm
Tài liệu Hội thảo trực tuyến: "VIETNAM’S TESTING INFRASTRUCTURE IN THE PERIOD OF 2021-2025"
Tra cứu tiêu chuẩn quốc gia
LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 68/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006
Những qui định về sử dụng phụ gia thực phẩm của Codex, Liên minh Châu Âu, FDA – Hoa Kỳ và Việt Nam.
Sử dụng đúng qui cách kết hợp với một hệ thống quản lý tốt phụ gia thực phẩm -- một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn thực phẩm
Phân tích kiểm nghiệm phụ gia thực phẩm và các chất liên quan tại Công ty Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc Ký Hải Đăng
Quản lý nhà nước về bao bì đóng gói cho thực phẩm, thức uống, dược phẩm
Bao bì nhựa cho thực phẩm, thức uống và an toàn cho người tiêu dùng
Phân tích một số chất thôi nhiễm từ bao bì vào thực phẩm - Các chất hữu cơ
Phân tích một số chất thôi nhiễm từ bao bì vào thực phẩm - Các chất vô cơ
Tài liệu hội thảo Lab & Test 2013
Báo cáo chào mừng 30 năm Vinatest hoạt động và phát triển
Tài liệu Hội thảo LabVietNam 2012