Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Chương trình TNTT tháng 12

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, VinaLAB tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế.

VinaLAB dự kiến tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo, So sánh liên phòng trong các lĩnh vực Hóa học, Vật liệu xây dựng, Vi sinh, Thuốc bảo vệ thực vật như sau:

Lưu ý:

  • Vui lòng bấm chọn vào "Tên chương trình" để biết thêm chi tiết và điền thông tin vào Form đăng ký.
  • Phí tham dự đã bao gồm Phí gửi mẫuThuế Giá trị gia tăng (VAT).
  • Đối với các PTN đã đăng ký tham gia và có nhu cầu mua thêm mẫu TNTT, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được báo giá cụ thể.
  • Trong trường hợp các PTN áp dụng các phương pháp thử khác so với yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức trước khi đăng ký.
  • (*) Chương trình/chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010.
STT Mã số Tên chương trình Lĩnh vực Ghi chú Phí tham dự Tham gia
1 SKVA.007.03 SKVA.007.03: Chất lượng nước và nước thải Hóa học Tháng 12 2,500,000
2 SKVA.004.12 SKVA.004.12: Anion trong nước sạch và nước ăn uống Hóa học Tháng 12 2,500,000
3 AoV.6.23.49 AoV.6.23.49: Vi sinh trong nước mặt Vi sinh Tháng 12 3,000,000
4 AoV.6.23.35 AoV.6.23.35: Vi sinh trong phân bón Vi sinh Tháng 12 3,000,000
5 AoV.5.23.24 AoV.5.23.24: Chất lượng thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 12 3,000,000
6 AoV.5.23.57 AoV.5.23.57: Dư lượng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 12 3,000,000
7 AoV.5.23.258 AoV.5.23.258: Chất lượng ngũ cốc Hóa học Tháng 12 2,000,000
Đăng ký