Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.258: Chất lượng ngũ cốc

Mã số: AoV.5.23.258

Thời gian: 01/12/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Ngũ cốc Độ ẩm*
Protein*
Đường
Tinh bột
Tro tổng số*
Chất béo*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo