Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội viên VinaLAB

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR

Ngày gia nhập: 19/03/2024

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Lọc hóa dầu

Website: https://bsr.com.vn/

Công ty CP Khoa Học Công Nghệ và Giám định Sắc Ký Việt Anh (SKVA)

Công ty CP Khoa Học Công Nghệ và Giám định Sắc Ký Việt Anh (SKVA)

Ngày gia nhập: 01/03/2023

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website: https://skva.vn/

Trung tâm Tư vấn Công nghệ và Phân tích Môi trường - Thực phẩm

Trung tâm Tư vấn Công nghệ và Phân tích Môi trường - Thực phẩm

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN91

Lĩnh vực:

Website:

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN92

Lĩnh vực:

Website: https://tqc.vn/

Viện An toàn Thực phẩm

Viện An toàn Thực phẩm

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 45

Lĩnh vực:

Website: http://www.fsi.org.vn/

Công Ty CP Phát Triển Dầu Khí Và Công Nghệ Môi Trường Việt Nam

Công Ty CP Phát Triển Dầu Khí Và Công Nghệ Môi Trường Việt Nam

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 41

Lĩnh vực:

Website:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 40

Lĩnh vực:

Website: http://chicucthuydnai.gov.vn/

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 38

Lĩnh vực:

Website: https://haiphong.gov.vn/

Trung Tâm Quan Trắc Và Phân Tích Môi Trường Hải Dương

Trung Tâm Quan Trắc Và Phân Tích Môi Trường Hải Dương

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 36

Lĩnh vực:

Website: http://tnmt.haiduong.gov.vn/

Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Quảng Ngãi

Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Quảng Ngãi

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 35

Lĩnh vực:

Website: http://dungquatemc.com.vn/

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 34

Lĩnh vực:

Website: http://sotnmt.hatinh.gov.vn/

Công ty Tư vấn địa kỹ thuật

Công ty Tư vấn địa kỹ thuật

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 33

Lĩnh vực:

Website: https://www.hec.com.vn/

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh hòa

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh hòa

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 20

Lĩnh vực:

Website: http://dostkhanhhoa.gov.vn/

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 16

Lĩnh vực:

Website: https://supelamthao.vn/

Chi Cục Thú Y Vùng II

Chi Cục Thú Y Vùng II

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 09

Lĩnh vực:

Website: https://cucthuy.gov.vn/

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 08

Lĩnh vực:

Website: http://quatest2.gov.vn/