Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội viên VinaLAB

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 55

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://hoanvustc.com.vn/

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 56

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://etmcenter.com.vn/

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 61

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 66

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 19

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://bienduc.com/

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 23

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.nbsteel.vn/

Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH MTV

Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH MTV

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 25

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://kv5.petrolimex.com.vn/

Viện Dệt May

Viện Dệt May

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 26

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://viendetmay.org.vn/

Chi Cục Thú y Vùng VI

Chi Cục Thú y Vùng VI

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 29

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho6.gov.vn/

Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 30

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://nidqc.gov.vn/

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.Hồ Chí Minh

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.Hồ Chí Minh

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 31

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.case.vn/

Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: HTN 10

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.spchcmc.vn/

Công Ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải

Công Ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: HTN 11

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cofidec.com.vn/

Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành

Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: HTN 13

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://mythanh.com/

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: HTN 15

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tainguyenvamoitruong.com.vn/