Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Chương trình TNTT tháng 06

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, VinaLAB tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế.

VinaLAB dự kiến tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo, So sánh liên phòng trong các lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Cơ, Điện, Vật liệu xây dựng trong năm 2022 như sau:

Lưu ý:

  • Vui lòng bấm chọn vào "Tên chương trình" để biết thêm chi tiết.
  • Phí tham dự đã bao gồm Phí gửi mẫuThuế Giá trị gia tăng (VAT)
  • Đối với các PTN đã đăng ký tham gia và có nhu cầu mua thêm mẫu TNTT, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được báo giá cụ thể.
  • Trong trường hợp các PTN áp dụng các phương pháp thử khác so với yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức trước khi đăng ký.
  • (*) Chương trình/chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010
STT Mã số Tên chương trình Lĩnh vực Ghi chú Phí tham dự Tham gia
1 VPT.2.5.22.04 Chương trình VPT.2.5.22.04: Chỉ tiêu chất lượng trong sữa đặc có đường Hóa học Tháng 06/2022 3,000,000
2 VPT.2.5.22.08 Chương trình VPT.2.5.22.08: Kim loại trong sữa Hóa học Tháng 06/2022 3,000,000
3 VPT.2.5.22.10 Chương trình VPT.2.5.22.10: Chỉ tiêu chất lượng dầu thực vật Hóa học Tháng 06/2022 3,000,000
4 VPT.2.5.22.24 Chương trình VPT.2.5.22.24: Chỉ tiêu chất lượng trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 06/2022 3,000,000
5 VPT.2.5.22.37 Chương trình VPT.2.5.22.37: Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
6 VPT.2.5.22.38 Chương trình VPT.2.5.22.38: Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
7 VPT.2.5.22.53 Chương trình VPT.2.5.22.53: Kháng sinh trong thủy sản Hóa học Tháng 06/2022 3,000,000
8 VPT.2.5.22.57 Chương trình VPT.2.5.22.57: Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 05/2022 3,000,000
9 VPT.2.5.22.61 Chương trình VPT.2.5.22.61: Phân tích hàm lượng melamine trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
10 VPT.2.5.22.66 Chương trình VPT.2.5.22.66: Kháng sinh trong thủy sản Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
11 VPT.2.5.22.68 Chương trình VPT.2.5.22.68: Phân tích hàm lượng melamine trong sữa Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
12 VPT.2.5.22.84 Chương trình VPT.2.5.22.84: Chất lượng thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
13 VPT.2.5.22.102 Chương trình VPT.2.5.22.102: Kim loại trong đất Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
14 VPT.2.5.22.217 Chương trình VPT.2.5.22.217: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước dùng cho mục đích sinh hoạt Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
15 VPT.2.5.22.233 Chương trình VPT.2.5.22.233: Chỉ tiêu chất lượng đất Hóa học Tháng 06/2022 3,000,000
16 VPT.2.5.22.249 Chương trình VPT.2.5.22.249: Phân tích các anion trong mẫu nước dùng cho mục đích sinh hoạt Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
17 VPT.2.5.22.251 Chương trình VPT.2.5.22.251: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước dùng trong chăn nuôi Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
18 VPT.2.5.22.301 Chương trình VPT.2.5.22.301: Phân tích các anion trong mẫu nước dùng trong chăn nuôi Hóa học Tháng 06/2022 2,000,000
19 VPT.2.6.22.02 Chương trình VPT.2.6.22.02: Xét nghiệm bệnh thủy sản Sinh học Tháng 06/2022 5,000,000
20 VPT.2.6.22.12 Chương trình VPT.2.6.22.12: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 05/2022 3,000,000
21 VPT.2.6.22.16 Chương trình VPT.2.6.22.16: Vi sinh trong thủy sản Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
22 VPT.2.6.22.20 Chương trình VPT.2.6.22.20: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
23 VPT.2.6.22.21 Chương trình VPT.2.6.22.21: Vi sinh trong sữa bột Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
24 VPT.2.6.22.30 Chương trình VPT.2.6.22.30: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
25 VPT.2.6.22.35 Chương trình VPT.2.6.22.35: Vi sinh trong phân bón Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
26 VPT.2.6.22.39 Chương trình VPT.2.6.22.39: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
27 VPT.2.6.22.44 Chương trình VPT.2.6.22.44: Vi sinh trong thức ăn chăn nuôi Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
28 VPT.2.6.22.86 Chương trình VPT.2.6.22.86: Vi sinh trong nước sản xuất Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
29 VPT.2.6.22.90 Chương trình VPT.2.6.22.90: Phân tích vi sinh trong bia Sinh học Tháng 06/2022 3,000,000
Đăng ký