Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.04: Chất lượng sữa đặc có đường

Mã số: AoV.5.23.04

Thời gian: 01/06/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Sữa đặc

Chỉ tiêu

  • Chất khô
  • Chất béo*
  • Độ axit
  • Protein*
  • Đường Sacaroza
  • Magie*
  • Canxi*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo