Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Ban Chấp hành Khóa IV (2019-2024)

Chủ tịch

TS. Nguyễn Hoàng Linh

TS. Nguyễn Hoàng Linh

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Các Phó chủ tịch

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Phó Chủ tịch thường trực
kiêm Tổng thư ký

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Giảng viên trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ông: Nguyễn Văn Cảnh

Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam

Ông: Nguyễn Văn Cảnh

Phó chủ tịch Vinatest, Chủ tịch Petrolimex phía Nam

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch phụ trách phía Bắc

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó tổng biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo

Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế)

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC)

Ủy viên Ban thường vụ

TS. Nguyễn Hoàng Linh

TS. Nguyễn Hoàng Linh

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL (Bộ Khoa học và Công nghệ)

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Phó Chủ tịch thường trực
kiêm Tổng thư ký

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Giảng viên trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ông: Nguyễn Văn Cảnh

Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam

Ông: Nguyễn Văn Cảnh

Phó chủ tịch Vinatest, Chủ tịch Petrolimex phía Nam

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch phụ trách phía Bắc

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó tổng biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo

Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế)

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC)

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Trưởng ban Kiểm tra, Ủy viên Ban thường vụ

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Nguyễn Ngọc Châm

Ông: Nguyễn Ngọc Châm

Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng I (QUATEST I)

Ông: Phạm Lê Cường

Ông: Phạm Lê Cường

Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert)

TS. Nguyễn Xuân Dương

TS. Nguyễn Xuân Dương,  

Q. Cục trưởng Cục Chăn nuôi

TS. Tạ Mạnh Hùng

TS. Tạ Mạnh Hùng

Phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

PGS. TS Vũ Đức Lợi

PGS. TS Vũ Đức Lợi

Phó viện trưởng Viện Hóa (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam)

Vũ Xuân Thủy

Ông: Vũ Xuân Thủy

Giám đốc Văn phòng công nhận (BoA)

Ủy viên Ban chấp hành

Ông: Ngô Văn Bắc

Ông: Ngô Văn Bắc

Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương

Ông: Nguyễn Diệp Dũng

Ông: Nguyễn Diệp Dũng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng

Ông Phí Hồng Hiệp

Ông: Phí Hồng Hiệp

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật xây dựng INCOTECH

Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

Chánh Văn phòng Hội

Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

Vụ trưởng Vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy

Bà: Trịnh Thị Hương

Trưởng Ban Hội viên

Bà: Trịnh Thị Hương

PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Hường

PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Hường

Khoa Hóa, Trường Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông: Vũ Ngọc Linh

Ông: Vũ Ngọc Linh

Đại diện Cục Công tác phía Nam (Bộ KHCN)

Ông: Đoàn Hữu Lượng

Ông: Đoàn Hữu Lượng

Giám đốc Công ty TNHH khoa học TS

Ông: Nguyễn Hoàng Minh

Ông: Nguyễn Hoàng Minh

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Bà: Chương Ngọc Nãi

Bà: Chương Ngọc Nãi

Phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM

Ông: Trần Đăng Ninh

Ông: Trần Đăng Ninh

Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản

Ông: Trần Thế Phong

Ông: Trần Thế Phong

Giám đốc Trung tâm chất lượng nông lâm sản Vùng 1 (Nafiqad 1)

Ông: Nguyễn Phú Quốc

Ông: Nguyễn Phú Quốc

PGĐ phụ trách, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ĐLCL 2(Quatest 2)

Ông: Phó Đức Sơn

Ông: Phó Đức Sơn

Phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Ông: Mai Văn Sủng

Ông: Mai Văn Sủng

Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 (Quatest 3)

Bùi Văn Tâm

Bùi Văn Tâm

Phó Giám đốc Trung tâm thú y Trung ương II

Ông: Nguyễn Đình Thống

Ông: Nguyễn Đình Thống

Công ty xăng dầu khu vực V – TNHH MTV

Bà: Tô Liên Thu

Bà: Tô Liên Thu

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bà: Ngô Hồng Thư

Bà: Ngô Hồng Thư

Phó Chủ tịch Hội các Phòng thí nghiệm TP Hồ Chí Minh (VINATEST)

Ông: Lê Văn Trọng

Ông: Lê Văn Trọng

Giám đốc Trung tâm Giám định và Phân tích thực phẩm (Viện CNTP – BCT)

Ông: Đỗ Hữu Tuấn

Ông: Đỗ Hữu Tuấn

Phó Cục trưởng Cục ATTP

Danh sách Ban Kiểm tra các phòng thử nghiệm VIệt Nam

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Trưởng ban Kiểm tra, Ủy viên Ban thường vụ

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Phùng Mạnh Chi

Phùng Mạnh Chi

Trung tâm Chứng nhận phù hợp

Nghiêm Thanh Hải

Nghiêm Thanh Hải

Vụ Hợp chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ