Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Chương trình TNTT tháng 03

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, VinaLAB tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế.

VinaLAB dự kiến tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo, So sánh liên phòng trong các lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Cơ, Điện, Vật liệu xây dựng trong năm 2022 như sau:

Lưu ý:

  • Vui lòng bấm chọn vào "Tên chương trình" để biết thêm chi tiết.
  • Phí tham dự đã bao gồm Phí gửi mẫuThuế Giá trị gia tăng (VAT)
  • Đối với các PTN đã đăng ký tham gia và có nhu cầu mua thêm mẫu TNTT, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được báo giá cụ thể.
  • Trong trường hợp các PTN áp dụng các phương pháp thử khác so với yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức trước khi đăng ký.
  • (*) Chương trình/chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010
STT Mã số Tên chương trình Lĩnh vực Ghi chú Phí tham dự Tham gia
1 VPT.2.5.22.17 Chương trình VPT.2.5.22.17: Kim loại trong Rượu - Bia - Nước giải khát Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
2 VPT.2.5.22.54 Chương trình VPT.2.5.22.54: Thuốc bảo vệ thực vật trong thủy sản Hóa học Tháng 03/2022 3,000,000
3 VPT.2.5.22.63 Chương trình VPT.2.5.22.63: Chất kích thích tăng trưởng trong sản phẩm động vật Hóa học Tháng 03/2022 3,000,000
4 VPT.2.5.22.95 Chương trình VPT.2.5.22.95: Ethoxyquine trong thức ăn chăn nuôi bổ sung Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
5 VPT.2.5.22.172 Chương trình VPT.2.5.22.172: Chỉ tiêu chất lượng phân bón hỗn hợp NPK Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
6 VPT.2.5.22.217 Chương trình VPT.2.5.22.217: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước dùng cho mục đích sinh hoạt Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
7 VPT.2.5.22.249 Chương trình VPT.2.5.22.249: Phân tích các anion trong mẫu nước dùng cho mục đích sinh hoạt Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
8 VPT.2.5.22.251 Chương trình VPT.2.5.22.251: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước dùng trong chăn nuôi Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
9 VPT.2.5.22.252 Chương trình VPT.2.5.22.252 - Định tính Hàn the trong thủy sản Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
10 VPT.2.5.22.260 Chương trình VPT.2.5.22.260 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê rang Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
11 VPT.2.5.22.301 Chương trình VPT.2.5.22.301: Phân tích các anion trong mẫu nước dùng trong chăn nuôi Hóa học Tháng 03/2022 2,000,000
12 VPT.2.6.22.07 Chương trình VPT.2.6.22.07: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
13 VPT.2.6.22.08 Chương trình VPT.2.6.22.08: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
14 VPT.2.6.22.25 Chương trình VPT.2.6.22.25: Vi sinh trong sữa bột Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
15 VPT.2.6.22.27 Chương trình VPT.2.6.22.27: Vi sinh trong thức ăn chăn nuôi Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
16 VPT.2.6.22.40 Chương trình VPT.2.6.22.40: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
17 VPT.2.6.22.49 Chương trình VPT.2.6.22.49: Vi sinh trong nước uống Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
18 VPT.2.6.22.56 Chương trình VPT.2.6.22.56: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
19 VPT.2.6.22.87 Chương trình VPT.2.6.22.87: Vi sinh trong nước thải Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
20 VPT.2.6.22.113 Chương trình VPT.2.6.22.113: Vi sinh vật trong bia, nước giải khát Sinh học Tháng 03/2022 3,000,000
Đăng ký