Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.244: Kim loại trong dầu mỡ động, thực vật

Mã số: AoV.5.23.244

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Dầu thực vật

Chỉ tiêu

  • Cadimi*
  • Chì*
  • Đồng*
  • Niken*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo