Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam - VINALAB

Thông tin liên hệ với Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam - Vinalab

  • Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà SISC Tower, Số 71 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 6683 9670
  • Fax: 024 3634 3449
  • Email: info@vinalab.org.vn
  • Website: vinalab.org.vn