Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Chương trình TNTT tháng 07

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, VinaLAB tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế.

VinaLAB dự kiến tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo, So sánh liên phòng trong các lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Cơ, Điện, Vật liệu xây dựng trong năm 2022 như sau:

Lưu ý:

  • Vui lòng bấm chọn vào "Tên chương trình" để biết thêm chi tiết.
  • Phí tham dự đã bao gồm Phí gửi mẫuThuế Giá trị gia tăng (VAT)
  • Đối với các PTN đã đăng ký tham gia và có nhu cầu mua thêm mẫu TNTT, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được báo giá cụ thể.
  • Trong trường hợp các PTN áp dụng các phương pháp thử khác so với yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức trước khi đăng ký.
  • (*) Chương trình/chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010
STT Mã số Tên chương trình Lĩnh vực Ghi chú Phí tham dự Tham gia
1 VPT.2.5.22.05 Chương trình VPT.2.5.22.05: Kim loại trong nước Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
2 VPT.2.5.22.06 Chương trình VPT.2.5.22.06: Chỉ tiêu chất lượng trong bánh, mứt, kẹo Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
3 VPT.2.5.22.18 Chương trình VPT.2.5.22.18: Chỉ tiêu chất lượng trong sữa thanh trùng Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
4 VPT.2.5.22.25 Chương trình VPT.2.5.22.25: Chỉ tiêu chất lượng trong thủy sản Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
5 VPT.2.5.22.27 Chương trình VPT.2.5.22.27: Kim loại trong thủy sản Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
6 VPT.2.5.22.44 Chương trình VPT.2.5.22.44: Kim loại trong dầu mỡ động, thực vật Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
7 VPT.2.5.22.46 Chương trình VPT.2.5.22.46: Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
8 VPT.2.5.22.51 Chương trình VPT.2.5.22.51: Hóa chất, kháng sinh trong thủy sản Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
9 VPT.2.5.22.92 Chương trình VPT.2.5.22.92: Kim loại trong phân bón Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
10 VPT.2.5.22.98 Chương trình VPT.2.5.22.98: Kim loại trong phân bón Hóa học Tháng 07/2022 1,000,000
11 VPT.2.5.22.101 Chương trình VPT.2.5.22.101: Kim loại trong nước Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
12 VPT.2.5.22.170 Chương trình VPT.2.5.22.170: Chỉ tiêu chất lượng phân lân nung chảy Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
13 VPT.2.5.22.171 Chương trình VPT.2.5.22.171: Chỉ tiêu chất lượng phân supephotphat Hóa học Tháng 07/2022 1,000,000
14 VPT.2.5.22.173 Chương trình VPT.2.5.22.173: Chỉ tiêu chất lượng phân bón có nitơ dạng nitrat Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
15 VPT.2.5.22.176 Chương trình VPT.2.5.22.176: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
16 VPT.2.5.22.190 Chương trình VPT.2.5.22.190: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nông sản thực phẩm Hóa học Tháng 07/2022 3,000,000
17 VPT.2.5.22.220 Chương trình VPT.2.5.22.220: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thủy sản Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
18 VPT.2.5.22.228 Chương trình VPT.2.5.22.228: Dư lượng thuốc bảo vệ thực trong rau, củ, quả Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
19 VPT.2.5.22.230 Chương trình VPT.2.5.22.230: Chất lượng phân bón Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
20 VPT.2.5.22.241 Chương trình VPT.2.5.22.241: Kim loại trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
21 VPT.2.5.22.250 Chương trình VPT.2.5.22.250: Phân tích các anion trong nước thải Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
22 VPT.2.5.22.288 Chương trình VPT.2.5.22.288: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong chè Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
23 VPT.2.5.22.289 Chương trình VPT.2.5.22.289 - Phân tích hàm lượng Aflatoxin trong dầu mỡ động, thực vật Hóa học Tháng 07/2022 1,000,000
24 VPT.2.5.22.290 Chương trình VPT.2.5.22.290: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thịt Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
25 VPT.2.5.22.309 Chương trình VPT.2.5.22.309: Kim loại trong thực phẩm (rau) Hóa học Tháng 07/2022 2,000,000
26 VPT.2.6.22.22 Chương trình VPT.2.6.22.22: Vi sinh trong sữa bột Sinh học Tháng 07/2022 3,000,000
27 VPT.2.6.22.37 Chương trình VPT.2.6.22.37: Vi sinh trong thực phẩm Sinh học Tháng 07/2022 3,000,000
28 VPT.2.6.22.52 Chương trình VPT.2.6.22.52: Xét nghiệm bệnh thủy sản bằng phương pháp PCR Sinh học Tháng 07/2022 5,000,000
29 VPT.2.6.22.53 Chương trình VPT.2.6.22.53: Xét nghiệm bệnh thủy sản bằng phương pháp PCR Sinh học Tháng 07/2022 5,000,000
30 VPT.2.6.22.93 Chương trình VPT.2.6.22.93 - Vi sinh trong thức ăn thủy sản Sinh học Tháng 07/2022 3,000,000
31 VPT.2.6.22.106 Chương trình VPT.2.6.22.106: Vi sinh trong thức ăn thủy sản Sinh học Tháng 07/2022 3,000,000
32 VPT.2.6.22.107 Chương trình VPT.2.6.22.107: Vi sinh trong thức ăn thủy sản Sinh học Tháng 07/2022 3,000,000
33 VPT.2.6.22.108 Chương trình VPT.2.6.22.108 - Vi sinh trong thức ăn thủy sản Sinh học Tháng 07/2022 3,000,000
Đăng ký