Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Giới thiệu

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Điều lệ

Điều lệ

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp các phòng thử nghiệm và...
Tìm hiểu thêm
Danh sách BCH

Danh sách BCH

Ban chấp hành VINALAB Khóa IV ( Nhiệm kỳ 2019-2024)
Tìm hiểu thêm
Danh sách BTV

Danh sách BTV

Danh sách Ban thường vụ
Tìm hiểu thêm