Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Danh sách BTV

Danh sách BTV

TS. Nguyễn Hoàng Linh

TS. Nguyễn Hoàng Linh

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL (Bộ Khoa học và Công nghệ)

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Phó Chủ tịch thường trực
kiêm Tổng thư ký

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Giảng viên trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ông: Nguyễn Văn Cảnh

Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam

Ông: Nguyễn Văn Cảnh

Phó chủ tịch Vinatest, Chủ tịch Petrolimex phía Nam

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch phụ trách phía Bắc

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó tổng biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo

Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế)

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC)

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Trưởng ban Kiểm tra, Ủy viên Ban thường vụ

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Nguyễn Ngọc Châm

Ông: Nguyễn Ngọc Châm

Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng I (QUATEST I)

Ông: Phạm Lê Cường

Ông: Phạm Lê Cường

Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert)

TS. Nguyễn Xuân Dương

TS. Nguyễn Xuân Dương,  

Q. Cục trưởng Cục Chăn nuôi

TS. Tạ Mạnh Hùng

TS. Tạ Mạnh Hùng

Phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

PGS. TS Vũ Đức Lợi

PGS. TS Vũ Đức Lợi

Phó viện trưởng Viện Hóa (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam)

Vũ Xuân Thủy

Ông: Vũ Xuân Thủy

Giám đốc Văn phòng công nhận (BoA)