Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Danh sách BTV

Danh sách BTV

TS. Nguyễn Hoàng Linh

TS. Nguyễn Hoàng Linh

Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký, Trưởng ban Đào tạo và Tư vấn

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Giảng viên trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ông: Võ Văn Tân

Phó Chủ tịch, phụ trách Hội viên các tỉnh phía Nam

Ông: Võ Văn Tân

Chủ tịch Công ty xăng dầu Khu vực II (Petrolimex phía Nam)

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch, phụ trách Hội viên các tỉnh phía Bắc

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó tổng biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo

Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thử nghiệm thành thạo

PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo

Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế)

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Phó Chủ tịch, Trưởng ban Phát triển Hội viên, Sự kiện và Truyền thông

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC)

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Trưởng ban Kiểm tra, Ủy viên Ban thường vụ

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Nguyễn Ngọc Châm

Ông: Nguyễn Ngọc Châm

Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng I (QUATEST I)

Ông: Phạm Lê Cường

Ông: Phạm Lê Cường

Phó Chánh văn phòng, Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

TS. Nguyễn Xuân Dương

TS. Nguyễn Xuân Dương

Nguyên Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TS. Tạ Mạnh Hùng

TS. Tạ Mạnh Hùng

Phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

PGS. TS Vũ Đức Lợi

PGS. TS Vũ Đức Lợi

Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKISST)

Vũ Xuân Thủy

Ông: Vũ Xuân Thủy

Nguyên Giám đốc Văn phòng công nhận (BoA) (Bộ Khoa học và Công nghệ)