Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.54: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thủy sản

Mã số: AoV.5.23.54

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Thủy sản, sản phẩm thủy sản

Chỉ tiêu

  • Trifluralin*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo