Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.63: Dư lượng chất kích thích tăng trưởng trong thịt

Mã số: AoV.5.23.63

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Thịt, sản phẩm động vật

Chỉ tiêu

  • Ractopamine*
  • Salbutamol*
  • Clenbuterol*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo