Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.133: Dư lương kháng sinh trong sữa

Mã số: AoV.5.23.133

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Sữa bột

Chỉ tiêu

  • Streptomycin
  • Dihydrostreptomycin
  • Gentamycin
  • Penicilline G
  • Spiramycin*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo