Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.08: Kim loại trong sữa

Mã số: AoV.5.23.08

Thời gian: 01/06/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Sữa bột

Chỉ tiêu

  • Asen*
  • Cadimi*
  • Chì*
  • Thủy ngân*
  • Thiếc*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo