Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội viên VinaLAB

Công Ty Cổ Phần Yamaguchi Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Yamaguchi Việt Nam

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 06

Lĩnh vực:

Website: http://yamaguchi.vn/

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 05

Lĩnh vực:

Website: https://cns.com.vn/

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 03

Lĩnh vực:

Website: http://www.sawaco.com.vn/

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 02

Lĩnh vực:

Website: http://khaonghiemchannuoi.vn/

Phòng Hóa nghiệm Xăng dầu - Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội

Phòng Hóa nghiệm Xăng dầu - Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 01

Lĩnh vực:

Website: http://mod.gov.vn/

Công ty CP Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn QCVN Việt Nam

Công ty CP Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn QCVN Việt Nam

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN89

Lĩnh vực:

Website: https://qcvn.com.vn/

Công ty CP Chứng nhận, Giám định và Nghiên cứu T-lab

Công ty CP Chứng nhận, Giám định và Nghiên cứu T-lab

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN87

Lĩnh vực:

Website: http://tlab.vn/

Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Thú Y Trung Ương II

Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Thú Y Trung Ương II

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 82

Lĩnh vực:

Website: http://cvs.org.vn/

Hội Hợp tác các Phòng thí nghiệm TP. HCM (VINATEST)

Hội Hợp tác các Phòng thí nghiệm TP. HCM (VINATEST)

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 81

Lĩnh vực:

Website: http://vinatest.org.vn/

Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 74

Lĩnh vực:

Website: http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/

Công ty CP Tư vấn và Công nghệ Quốc tế (INCOTECH)

Công ty CP Tư vấn và Công nghệ Quốc tế (INCOTECH)

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 68

Lĩnh vực:

Website: https://incotech.com.vn/

Trung Tâm Chẩn Đoán Thú Y Trung Ương 1

Trung Tâm Chẩn Đoán Thú Y Trung Ương 1

Ngày gia nhập: 09/03/2022

Mã hội viên: HTN 54

Lĩnh vực:

Website: https://cucthuy.gov.vn/

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Ngày gia nhập: 01/01/2022

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website:

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày gia nhập: 01/01/2022

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website:

Đồng Thế Nguyên

Đồng Thế Nguyên

Ngày gia nhập: 01/01/2022

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website: