Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội viên VinaLAB

Đồng Thế Nguyên

Đồng Thế Nguyên

Ngày gia nhập: 01/01/2022

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website:

Nguyễn Trọng Hải

Nguyễn Trọng Hải

Ngày gia nhập: 01/01/2022

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website:

Lê Thanh Yên

Lê Thanh Yên

Ngày gia nhập: 01/01/2022

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website:

Trần Quang Minh

Trần Quang Minh

Ngày gia nhập: 01/01/2022

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website:

 Công ty TNHH Kỹ thuật Quốc Huy

Công ty TNHH Kỹ thuật Quốc Huy

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN 84

Lĩnh vực:

Website: https://www.quochuy.com/

Công Ty CP Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Công Ty CP Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN 83

Lĩnh vực:

Website: https://phucgia.com.vn/

Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN86

Lĩnh vực:

Website: https://vnees.com/

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN 85

Lĩnh vực:

Website: https://issq.org.vn/

Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam

Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN 80

Lĩnh vực:

Website: https://vaci.vn/

Hội Hóa học Việt Nam

Hội Hóa học Việt Nam

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN90

Lĩnh vực:

Website: http://csv.net.vn/

Công ty CP XNK Hóa chất và Thiêt bị Kim Ngưu

Công ty CP XNK Hóa chất và Thiêt bị Kim Ngưu

Ngày gia nhập: 16/01/2021

Mã hội viên: HTN88

Lĩnh vực: Kinh doanh hoá chất công nghiệp

Website: https://vietchem.com.vn/

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Trung Hải

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Trung Hải

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 67

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://th-science.com.vn/

Trung tâm Môi trường và khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM

Trung tâm Môi trường và khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 69

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://moitruongkhoangsan.com/

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 70

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vietnamcontrol.com/

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 71

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://nifc.gov.vn/

Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert

Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 72

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://quacert.gov.vn/