Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội viên VinaLAB

Công ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Công ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 73

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.nghiphu.com.vn/

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 1

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 1

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 77

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://nafiqad1.vn/

Công ty TNHH Khoa học TSL

Công ty TNHH Khoa học TSL

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 78

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tsl-net.com.vn/

Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật TRASNMED

Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật TRASNMED

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 79

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.transmed.com.vn/

Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh

Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 37

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.idqc-hcm.gov.vn/

Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín

Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 39

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 42

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://sonnptnt.hanoi.gov.vn/

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 44

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://cucthuy.gov.vn/

Công ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert

Công ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 75

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vinacert.vn/

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 46

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: https://www.aov.vn/

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 47

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://tongcuc.customs.gov.vn/

Viện tế bào gốc - Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Viện tế bào gốc - Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 48

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://sci.edu.vn/

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 49

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.tranphucable.com.vn/

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị SISC Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị SISC Việt Nam

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 50

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sisc.com.vn/

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 51

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://sta.soctrang.gov.vn/

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 52

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.edchcm.com/