Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.35: Vi sinh trong phân bón

Mã số: AoV.6.23.35

Thời gian: 01/12/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú
Phân bón Escherichia coli* Định lượng MPN

Đăng ký thử nghiệm thành thạo