Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.57: Dư lượng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: AoV.5.23.57

Thời gian: 01/12/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thức ăn chăn nuôi Tetracycline*
Chlortetracycline*
Oxytetracycline*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo