Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.24: Chất lượng thức ăn chăn nuôi

Mã số: AoV.5.23.24

Thời gian: 01/12/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thức ăn chăn nuôi Protein*
Nito amoniac*
Béo* (thủy phân)
Độ ẩm*
Xơ*
Phospho*
Canxi*
NaCl*
Tro tổng số*
Tro không tan trong HCl
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo