Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.167: Dư lượng kháng sinh trong thịt

Mã số: AoV.5.23.167

Thời gian: 01/05/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Thịt, sản phẩm động vật

Chỉ tiêu

  • Chloramphenicol*
  • Flofenicol*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo