Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.15: Chất lượng sữa bột

Mã số: AoV.5.23.15

Thời gian: 01/05/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

 • Sữa bột

Chỉ tiêu

 • Protein*
 • Chất béo*
 • Tro tổng số*
 • Độ ẩm*
 • Độ axit
 • Photpho*
 • Canxi*
 • Kali
 • Magie*

Loại chương trình

 • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo