Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.09: Chất lượng trong nước chấm

Mã số: AoV.5.23.09

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Nước chấm

Chỉ tiêu

  • Nito toàn phần*
  • Nitơ axit amin
  • Nitơ amoniac*
  • Độ axit
  • Muối NaCl*

Loại chương trình

  • Định lượng
     

Đăng ký thử nghiệm thành thạo