Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.67: Vi sinh trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Mã số: AoV.6.23.67

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú
Thực phẩm Salmonella spp Định tính /25g

Đăng ký thử nghiệm thành thạo