Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.191: Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Mã số: AoV.5.23.191

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Thức ăn chăn nuôi

Chỉ tiêu

  • Vitamin K3

Loại chương trình

Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo