Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.05: Kim loại trong nước

Mã số: AoV.5.23.05

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

 • Nước

Chỉ tiêu

 • Asen*
 • Cadim*
 • Kẽm*
 • Đồng*
 • Magie*
 • Canxi*
 • Sắt*
 • Chì*
 • Mangan*
 • Thủy ngân*

Loại chương trình

 • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo