Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Trao đổi kinh nghiệm

Ứng dụng nano ZnO làm phân bón vi lượng

21/03/2022

TS Piotr Salachna và các đồng nghiệp thuộc Khoa Trồng trọt, Đại học Công nghệ West Pomeranian (Ba Lan) đã đề nghị ứng dụng phân bón nano ZnO dưới dạng dịch lỏng giúp gia tăng cả khối lượng lá và hàm lượng hoạt chất của cây.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Vaccine Covid-19 Sputnik V?

20/03/2022

Sputnik V là vắc-xin Covid-19 được cấp phép vào tháng 8/2020 và đã được tiêm chủng đại trà tại Nga từ tháng 12/2020. Đến nay, Sputnik V ngày càng được tin tưởng và khẳng định vị trí là một trong những vắc-xin Covid-19 hiệu quả nhất.

Kiểm định và Hiệu chuẩn các trang thiết bị đo lường là gì?

19/03/2022

Để đáp ứng được các tiêu chuẩn của cơ quan quản lý tại Việt Nam thì các phương tiện, công cụ, trang thiết bị nói chung khi được sản xuất cần được kiểm định an toàn, bên cạnh đó một số danh mục phương tiện, thiết bị đo lường cần được hiệu chuẩn đo lường mới đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cần độ chính xác cao.

Giống được cấp giấy chứng nhận Giống Quốc Gia khi đã đạt yêu cầu nào? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Giống được cấp giấy chứng nhận Giống Quốc Gia khi đã đạt yêu cầu của: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật – SGK trang 10

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng là: đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh là việc làm cần thiết – SGK trang 9.

Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ không biết được những thông tin về đặc tính và yêu cầu kĩ thuật của giống – SGK trang 9

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật – SGK trang 10

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng gồm:1. Thí nghiệm so sánh giống, 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Thí nghiệm so sánh giống nhằm so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà về các tiêu chí: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi – SGK trang 10.

Xác thực hà thủ ô đỏ dựa vào đa hình chiều dài sản phẩm PCR vùng INTRON của gen lạp thể atpF

12/09/2020

Đa hình chiều dài sản phẩm PCR của đoạn intron trên gen atpF là chỉ thị để phân biệt 5 mẫu là củ hà thủ ô đỏ và 3 mẫu là củ nâu trong tổng số 8 mẫu xác thực.