Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Trao đổi kinh nghiệm

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng gồm:1. Thí nghiệm so sánh giống, 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Thí nghiệm so sánh giống nhằm so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà về các tiêu chí: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi – SGK trang 10.

Xác thực hà thủ ô đỏ dựa vào đa hình chiều dài sản phẩm PCR vùng INTRON của gen lạp thể atpF

12/09/2020

Đa hình chiều dài sản phẩm PCR của đoạn intron trên gen atpF là chỉ thị để phân biệt 5 mẫu là củ hà thủ ô đỏ và 3 mẫu là củ nâu trong tổng số 8 mẫu xác thực.

Quản lý phòng thử nghiệm để đạt được sự hợp tác, đồng thuận

20/03/2020

Để một phòng thử nghiệm hoạt động trơn tru và có hiệu quả, nhà quản lý phòng thử nghiệm cần có những phương pháp để tạo ra sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhóm làm việc, phát huy hết khả năng từng thành viên nhóm.

Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm bền vững cho nhà quản lý

08/06/2017

Các nhà khoa học thường bỏ qua một vài cách trực quan nhưng ít hiển nhiên hơn để giảm năng lượng sử dụng trong phòng thử nghiệm.

Thách thức đối với Phòng thử nghiệm dùng chung thiết bị

09/09/2016

Tiến sĩ Emily Seo là Giám đốc Cơ sở Thiết bị dùng chung (Shared Instrument Facility) thuộc Khoa Hóa học, Đại học British Columbia (UBC). Tiến sĩ Seo nhận bằng tiến sĩ ngành Hóa học hữu cơ ở UBC và sau đó nhận học bổng giao lưu ngắn hạn bậc sau tiến sĩ tại Đại học Edinburgh. Bà cũng làm việc với tư cách Phó Tổng biên tập cho Wiley-VCH tại Đức trước khi trở thành Giám đốc Cơ sở Thiết bị dùng chung.

Những ranh giới mới trong kỹ thuật PCR: Tiến tới kỹ thuật số hoặc không? (Kỳ 2)

09/09/2016

Tiến sĩ Tanuja Koppal thảo luận với các Tiến sĩ Emir Hodzic, Keith R. Jerome và Ruth trường Sedlak về hệ thống PCR (Phản ứng chuỗi trùng hợp - Polymerase chain reaction) kỹ thuật số.

Lãnh đạo phòng thử nghiệm theo khoa học (Kỳ 5)

09/09/2016

Kỳ 5: Gửi và nhận phản hồi

Những ranh giới mới trong kỹ thuật PCR: Tiến tới kỹ thuật số hoặc không? (Kỳ 1)

01/08/2016

Tiến sĩ Tanuja Koppal thảo luận với các Tiến sĩ Emir Hodzic, Keith R. Jerome và Ruth trường Sedlak về hệ thống PCR (Phản ứng chuỗi trùng hợp - Polymerase chain reaction) kỹ thuật số.

Lãnh đạo phòng thử nghiệm theo khoa học (Kỳ 4)

01/08/2016

Kỳ 4: Xây dựng và duy trì một đội ngũ hiệu quả