Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Tổng kết hoạt động Hội VinaLAB 2016

09/02/2017

Kết quả đạt được:

Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng:

- Về cán bộ: chủ yếu là cán bộ trẻ nên nhiệt tình và có ý thức tổ chức kỷ luật trong công việc.

- Các đồng chí trong BCH và Ban Thường vụ thường xuyên quan tâm đến hoạt động của Hội, thường xuyên có mối liên hệ với các hội viên của hội tại các miền với nhau.

Tổng kết hoạt động Hội VinaLAB 2016

2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội:

- Ngày 12/1/2016, Hội tổ chức họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định Điều lệ Hội, tổ chức gặp mặt giao lưu đầu xuân với ban lãnh đạo Liên hiệp Hội và các khách mời;

- Hội đã thông qua Ban thường vụ và đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra khóa III. (Quyết định số 04 của Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam ngày 24/6/2016);

- Hội đã xây dựng dự thảo Quy chế Hội viên mới thông qua sự nhất trí của BTV. Trong đó tập trung nâng cao vai trò của Hội viên, đẩy mạnh quyền lợi đồng thời nêu rõ trách nhiệm của Hội viên khi tham gia nhằm phát triển hoạt động của Hội cũng như sự đóng góp của Hội viên cho Hội.

- Một số đơn vị Phòng thí nghiệm đã gửi yêu cầu và đơn đăng ký gia nhập Hội viên Hội VinaLAB như: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Thiết bị LATA; Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Kim Ngân; Công ty Cổ phần ATT Công nghiệp; Trung tâm Quan trắc Môi trường Quảng Trị. Hội đang xem xét và sẽ hoàn tất thủ tục công nhận Hội viên vào tháng 1 năm 2017.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đoàn thể (Chi bộ, Công đoàn), tăng cường chăm lo đời sống cho lực lượng cán bộ, tạo môi trường làm việc thích hợp, phát huy trí tuệ và năng lực mọi thành viên (Văn phòng Hội tham gia hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 do Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức …).

- Ngày 14/09/2016, Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) đã cùng với Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng căn cứ vào nhu cầu của các phòng thử nghiệm được công nhận bởi AOSC. Theo đó, Văn phòng AOSC chấp nhận các kết quả của chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng mà Hội VinaLAB cung cấp, được đăng tải trên website vinalab.org.vn và Bản tin Thử nghiệm Ngày nay số ra hàng tháng.

3. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức:

- Duy trì, cập nhật thường xuyên các tin tức trong và ngoài nước về hoạt động thử nghiệm trên Web của Hội: vinalab.org.vn

- Vận động các Hội viên tham gia viết bài cho bản tin của Hội, đồng thời xuất bản Bản tin định kỳ hàng tháng cung cấp cho các Hội viên của Hội, Hội viên của Hội VINATEST, Ban lãnh đạo LHH Việt Nam, Ban chấp hành của Hội và một số đơn vị khác, số lượng bản tin đã xuất bản trong năm 2016 là 12 Bản tin.

- Hội tham gia đầy đủ các cuộc họp, Hội thảo và Hội nghị do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Hội thường xuyên cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham dự các lớp tập huấn do LHHVN tổ chức quanh khu vực Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.

-  Hội đã xây dựng đề án xin nâng cấp Bản tin thành Tạp chí. Hiện đang trình Chủ tịch kiểm tra và hoàn tất để nộp lên Cục Báo chí.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ:

- Hội đã được Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt đề tài “ Ứng dụng phương pháp LEAN trong phòng thử nghiệm” với tổng kinh phí 450 triệu đồng và hiện đang triển khai thực hiện.

- Đội ngũ cán bộ khoa học có bước trưởng thành, có kiến thức chuyên môn cao là điều kiện để phát huy khả nǎng và cống hiến cho sự nghiệp khoa học.

5. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

- Hội đã có buổi làm việc với Analytica của Cộng hòa Liên bang Đức để cùng hợp tác tổ chức Hội chợ công nghệ thí nghiệm phân tích, công nghệ sinh học và chẩn đoán tại thành phố Hà Nội năm 2017.

- Đoàn VinaLAB đã tham dự Triển lãm JASIS 2016 diễn ra từ ngày 7/9 đến ngày 9/9/2016 tại Hội trường Triển lãm Makuhari Messe, Chiba, Nhật Bản. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hữu Thiện - Chủ tịch Hội VinaLAB. Triển lãm giới thiệu các xu hướng và triển vọng về dụng cụ và công nghệ phân tích trong tương lai.

- Từ ngày 21/9 đến 23/9/2016, đoàn VinaLAB đã tổ chức thành công đoàn tham dự triển lãm Thương mại Quốc tế Thailand LAB 2016 với số lượng thành viên tham gia là 34 người. Đây là sự kiện Triển lãm và Hội thảo thương mại quốc tế về công nghệ và thiết bị khoa học, phòng thí nghiệm tổ chức lần thứ 6 tại Thái Lan.

- Ngày 02/12/2016 Hội đã tham dự Hội nghị Diễn đàn xúc tiến Thương mại Việt Nam – Thái Lan. Qua đó, Tổng thư ký Hội đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với dại diện Ban tổ chức triển lãm Thailand Lab để giao lưu và mở ra những hướng hợp tác, hỗ trợ phát triển trong thời gian tới.

II. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động:

1. Thuận lợi

- Hội đã tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị cho nhân viên hoàn thành tốt công việc.

- Những cán bộ chủ chốt của Hội là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Hội, tập hợp được các hội viên trong cả nước.

2. Khó khăn

- Đa số các đồng chí trong Ban thường vụ của Hội còn đang đương chức và hoạt động ở nhiều tỉnh thành khác nhau nên việc tham gia công tác của Hội còn gặp nhiều khó khăn, không có thời gian đầu tư cho công việc của Hội, tổ chức họp thường niên, định kỳ của Hội.

- Hội viên tham gia vào các hoạt động của Hội đang còn nhiều hạn chế và chưa thực sự tích cực. Cụ thể trong việc gửi bài viết đóng góp cho bản tin của Hội, gửi các hồ sơ tài liệu của Hội viên phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh của Hội và Hội viên tại triển lãm Analytica.

VinaLAB