Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Thành lập Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế cộng cộng, Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng xét nghiệm y học

19/11/2010

Ngày 19/11/2010, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng. Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng xét nghiệm y học trực thuộc Trường đại học Y Hà Nội.

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng được thành lập trên cơ sở Khoa Y tế công cộng của trường Đại học Y Hà Nội. Viện có chức năng tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao kỹ thuật công nghệ về y tế dự phòng và y tế công cộng cho các cán bộ viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu; tổ chức quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng và y tế công cộng theo quy định của pháp luật. Viện là đơn vị sự nghiệp có thu, co tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng. Viện có 1 Viện trưởng và 2 Phó Viện trưởng. GS.TS trương Việt Dũng được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.

Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng xét nghiệm y học có chức năng tham mưu, giúp Bộ Y tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức việc thực hiện đánh giá hoạt động nội kiểm, tổ chức hoạt động ngoại kiểm và cấp chứng nhận chất lượng, định kỳ giám sát, kiểm tra chất lượng phòng xét nghiệm y học của các cơ sở y tế công lập và tư nhân ở khu vực miền Bắc từ Huế trở ra; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ, viên chức chuyên ngành xét nghiệm y học và quản lý chất lượng xét nghiệm y học theo các quy định của pháp luật hiện hành; tham gia tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý và nâng cao chất lượng xét nghiệm y học. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng. Trung tâm có 1 giám đốc và 2 phó giám đốc. PGS.TS. Tạ Thành Văn được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng xét nghiệm y học.

Phát biểu tại lễ công bố. TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, việc thành lập viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng xét nghiệm y học mới chỉ là bước khởi đầu. Muốn thành công, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Viện và trung tâm cần nỗ lực không ngừng phấn đấu vừa làm vừa học để hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ được giao

Tin bài khác