Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Nhiều hoạt động tư vấn, phản biện bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước

05/10/2019

 Ngày 04/10/2019, tại Hòa Bình, hội nghị giao ban các Hội ngành toàn quốc năm 2019 diễn ra với sự chủ trì của GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và TSKH Nghiêm Vũ Khải. Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) tham dự hội nghị này.

Nhiều hoạt động tư vấn, phản biện bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 

Theo GS.VS Đặng Vũ Minh, trong năm vừa qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, xử lý các kiến nghị của các Hội thành viên, qua đó, triển khai thực hiện việc chỉ đạo, hỗ trợ các hội thành viên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội và vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam phù hợp với Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị về Liên hiệp Hội Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nhiều hoạt động tư vấn, phản biện bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước

GS.VS Đặng Vũ Minh cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của các Liên hiệp hội địa phương khi các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các hội thành viên đang tích cực triển khai đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị; Sơ kết việc triển khai Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng và báo cáo kết quả triển khai kết luận 102-KL/TW tới Ban dân vận Trung ương.

Về kết quả hoạt động của Hội ngành toàn quốc 8 tháng năm 2019, TS. Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, các Hội ngành luôn chủ động thực hiện triển khai nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là hoạt động tư vấn và phản biện.

Theo TS. Phạm Văn Tân, đây là một trong những hoạt động có thế mạnh, phù hợp với chức năng chính của các Hội ngành và đã tập hợp được nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hoạt động tham gia vào tư vấn, phản biện và giám định xã hội độc lập cho các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về môi trường, chính sách của Nhà nước, Quy chuẩn và Tiêu chuẩn quốc gia.

Cũng theo TS Phạm Văn Tân, đến nay, một số Hội ngành toàn quốc đã được Liên hiệp Hội Việt Nam hỗ trợ và có những hoạt động tư vấn, phản biện bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, các chuyên gia, nhà khoa học của các Hội ngành thường xuyên được mời tham gia vào các Hội đồng tư vấn, phản biện, xét duyệt các công trình, dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp và ý kiến của các chuyên gia của Hội luôn được đánh giá cao. Như một số Hội ngành cũng đã được mời tham gia đoàn giám sát của MTTQ, Ủy ban KHCN&MT Quốc Hội.

Ngoài ra, Hội ngành còn phát triển nhiều lĩnh vực như hoạt động phổ biến kiến thức, về KHCN, đào tạo, cung cấp dịch vụ xã hội, tôn vinh trí thức và hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Tuy đạt được nhiều thành công, nhưng các Hội ngành vẫn còn một số khó khăn: chưa có trụ sở, thiết bị và điều kiện làm việc... Bên cạnh đó, một số Hội chưa chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn lực phục vụ cho công tác Hội, dẫn đến thiếu kinh phí để duy trì các hoạt động. Nhiều Hội ngành chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc gửi báo cáo kết quả công tác định kỳ bằng văn bản về Liên hiệp Hội Việt Nam, chậm tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định…

Nhiều hoạt động tư vấn, phản biện bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội ngành toàn quốc; Dự thảo Luật hành nghề Kỹ sư chuyên nghiệp; dành nhiều thời gian để thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội ngành toàn quốc: Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường và đẩy mạnh công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học để rút kinh nghiệm và triển khai các hoạt động chuyên môn; Đề nghị chính phủ và các bộ chuyên ngành giao việc đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp cho Liên hiệp Hội Việt Nam; Tăng cường sự chỉ đạo, hỗ trợ các Hội ngành và Liên hiệp Hội các địa phương; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên…

VP Hội VinaLAB