Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Liên hiệp Hội Việt Nam công nhận kết quả Đại hội Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam khóa IV

05/12/2019

Ngày 03/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra Quyết định số 1236/QĐ-LHHVN về việc công nhận kết quả Đại hội Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2019-2024).

Tại đại hội, GS. TS Đặng Vũ Minh trao tặng Hội VinaLAB bức chướng có 8 chữ vàng:  "Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển".
Tại đại hội, GS. TS Đặng Vũ Minh trao tặng Hội VinaLAB bức chướng có 8 chữ vàng: 
"Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển".

Quyết định nêu rõ: Công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 36 đồng chí; Công nhận ông Nguyễn Hoàng Linh là Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2019-2024).

GS.TS Đặng Vũ Minh chúc mừng các đồng chí trong BCH VinaLAB Khóa IV. Ảnh Vũ Hải
GS.TS Đặng Vũ Minh chúc mừng các đồng chí trong BCH VinaLAB Khóa IV. Ảnh Vũ Hải

Trước đó vào ngày 27/10/2019, tại Hà Nội, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2019 - 2024), bầu 36 Ủy viên; bầu ra các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch,...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS.TS Đặng Vũ Minh nhấn mạnh 3 nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội VinaLAB trong nhiệm kỳ IV: Thứ nhất, vận động trí thức khơi dậy lòng yêu nước, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng đất nước; Thứ hai, đề xuất tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển KHCN, GD&ĐT, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ; Thứ 3 là truyền bá kiến thức khoa học công nghệ một cách rộng rãi, đây là vấn đề hết sức quan trọng.

Trên tinh thần đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV đã thông qua 08 nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ IV, chiều 13/11/2019, Ban Chấp hành Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam nhiệm kỳ IV đã họp phiên thứ 2, tập trung thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Chấp hành.