Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội VinaLAB được cấp phép xuất bản Tạp chí "Thử nghiệm Ngày nay"

01/07/2017

Tạp chí "Thử nghiệm Ngày nay" – Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam sẽ đăng tải những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các tổ chức thử nghiệm; những bài viết tổng quan trong lĩnh vực thử nghiệm và thông tin về các hoạt động của Hội được trình bày với phong cách và ngôn ngữ báo chí hiện đại hứa hẹn góp phần lan toả những thông tin giá trị, bổ ích tới đông đảo bạn đọc.

Tạp chí "Thử nghiệm Ngày nay" sẽ xuất bản định kỳ 02 tháng/01 số với ngôn ngữ tiếng Việt. Số tạp chí đầu tiên sẽ được xuất bản vào tháng 09/2017 (bài gửi đăng số 01 vui lòng gửi trước ngày 25/08/2017). Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thử nghiệm trong và ngoài nước tham gia viết bài cho Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay.

Tạp chí nhận bài thường xuyên. Các tác giả gửi bài báo khoa học bằng file MS. Word qua địa chỉ email. Các bài viết gửi đăng sẽ được gửi đến chuyên gia đánh giá có cùng chuyên ngành phản biện theo quy trình bình duyệt khách quan. Các bài báo đủ điều kiện được đăng trên Tạp chí "Thử nghiệm Ngày nay" và tác giả sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của Tạp chí.

Giấy phép xuất bản Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Giấy phép xuất bản Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay
Giấy phép xuất bản Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Với mục tiêu trở thành một diễn đàn khoa học, nơi cung cấp và chia sẻ thông tin, Tạp chí "Thử nghiệm Ngày nay" luôn hoan nghênh ý kiến tranh luận, trao đổi và phản biện của các nhà khoa học về nội dung của các công trình khoa học mà Tạp chí đăng tải.

Địa chỉ liên hệ:

Tạp chí "Thử nghiệm Ngày nay "– Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB)

  • Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
  • Điện thoại: 0246.683.9670
  • Fax: 0243.634.3449
  • Email:  tapchi@vinalab.org.vn
  • Website: http://thunghiemngaynay.vn/