Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội thảo "Kiểm soát chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm - thách thức và giải pháp"

16/12/2021

Để góp phần kiểm soát chất lượng môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp tạo ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng trong nước và phụ vụ công tác xuất nhập khẩu, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB) phối hợp cùng Hiệp hội các Nhà sản xuất các thiết bị thử nghiệm Nhật Bản (JAIMA) tổ chức Hội thảo "Kiểm soát chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm - thách thức và giải pháp". Hội thảo có sự tham gia của Đại học Tokyo - Nhật Bản và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.

Hội thảo online và offline: "Kiểm soát chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm - thách thức và giải pháp"

Tin bài khác