Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Vinatest tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2019 – 2024)

27/06/2019

Đại hội có sự tham dự của các đại biểu, khách mời đến từ Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB), cơ quan nhà nước tại địa phương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Vinatest.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Vinatest đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị xã hội, khoa học công nghệ, triển lãm, đối ngoại – hợp tác, liên kết, đào tạo, phổ biến kiến thức…

Theo đó, cùng với hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động do Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố, chính quyền địa phương phát động, Vinatest cũng đã tham dự đầy đủ các phiên họp Ban Chấp hành Hội VinaLAB, cử bổ sung bà Ngô Thị Hồng Thư (đại diện cho Vinatest) tham gia Ban Chấp hành Hội VinaLAB, tham gia các hoạt động của VinaLAB với tư cách Hội thành viên.

Trong bối cảnh đất nước có những chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, từng bước trở thành một nước có nền công nghiệp phát triển, hoạt động của các hội như VinaLAB, Vinatest… đã trở thành nơi để tập hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động phân tích, thử nghiệm, hỗ trợ tối đa công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Để có nhiều hơn nữa những đóng góp, hỗ trợ cho phát triển các phòng thí nghiệm, trình độ quản lý phòng thí nghiệm và chất lượng phân tích, thử nghiệm của các đơn vị hội viên, Vinatest đã đẩy mạnh việc áp dụng và đạt công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, GLP, LAS-XD,… Thông qua các chương trình thử nghiệm thành thạo, kỹ năng, tay nghề của các phòng thí nghiệm không ngừng được nâng cao.

Đây là tiền đề để hoạt động của các phòng thí nghiệm, thử nghiệm, xét nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN)… trở thành một bộ phận không thể thiếu của ngành khoa học công nghệ, phục vụ cho sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế đất nước.

Yêu cầu đặt ra là các PTN phải có hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, tham gia đủ các chương trình thử nghiệm thành thạo; Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, liên kết và phát huy năng lực của các PTN vào phục vụ công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo an toàn, sức khỏe và vệ sinh môi trường; Nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế;…

Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ VII (2019-2024) của Vinatest nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực: Tập hợp đội ngũ trí thức trong lĩnh vực thử nghiệm; Phổ biến kiến thức, đào tạo, tư vấn chuyên môn; Nghiên cứu khoa học; Đối ngoại;…

Theo đó, với hoạt động phổ biến kiến thức, đào tạo, tư vấn chuyên môn, Vinatest sẽ hỗ trợ Hội viên xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, ISO 15189 và các tiêu chuẩn tương ứng khác; Đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng thử nghiệm, xét nghiệm, sử dụng và khai thác các thiết bị hiện đại, tiên tiến,…


Ông Nguyễn Hữu Dũng (bên phải ảnh) đại diện cho VinaLAB trao những bông hoa tươi thắm chúc mừng đại hội.

Về nghiên cứu khoa học, Vinatest tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert tổ chức nghiên cứu ứng dụng LEAN trong PTN; Tăng cường các hoạt động thử nghiệm thành thạo; Tiếp tục nghiên cứu phương án để triển khai đề tài “Chất chuẩn: nhu cầu và khả năng đáp ứng”; Tham gia với Cục công tác phía Nam (Bộ KHCN) thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin trên internet kết nối các phòng thí nghiệm và phòng thử nghiệm (LABNET)”…

Bên cạnh đó, Vinatest tiếp tục duy trì và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, hợp tác với các hãng sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị phân tích, tự động hóa… trên thế giới; Tiếp tục hợp tác với tổ chức thử nghiệm thành thạo New Zealand, Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị Nhật Bản (JAIMA), các tổ chức tư vấn về quản lý PTN, áp dụng công cụ cải tiến đối với các PTN,…

Tin rằng với những phương hướng và nỗ lực trên các mặt hoạt động của Vinatest trong nhiệm kỳ VII, sẽ góp phần to lớn hơn nữa vào việc phát huy những tiềm lực khoa học kỹ thuật, tạo không gian hợp tác cho các tổ chức khoa học kỹ thuật.