Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Lãnh đạo Hội VinaLAB thăm và làm việc tại Petrolimex Sài Gòn

12/07/2020

Tại hội nghị, đoàn công tác của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) đã nghe đại diện Petrolimex Sài Gòn giới thiệu tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật và báo cáo công tác quản lý đo lường, số lượng, chất lượng xăng dầu của Công ty. Các giải pháp mà Petrolimex Sài Gòn đưa ra đã và đang góp phần quan trọng giúp Công ty thực hiện tốt công tác quản lý xăng dầu trong nội bộ và trên hệ thống phân phối ra thị trường, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và của Petrolimex.

Theo đó, với bộ máy quản lý xuyên suốt từ Văn phòng đến các đơn vị trực thuộc, thời gian qua, công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức kiểm định được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) chỉ định và Tập Đoàn đánh giá lựa chọn. Phương tiện đo lường được thường xuyên kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra sai số thực tế định kỳ, đột xuất với sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức: Viện Đo lường Việt Nam (VMI), Quatest 3, Quatest 1,... Nhờ đó, mang lại hiệu quả cho công tác quản lý đo lường và góp phần kiểm soát hao hụt xăng dầu trong toàn Công ty, trên tất cả các công đoạn.


Phó chủ tịch Hội VinaLAB Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, Công ty đã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên liên quan: Tập đoàn, Quatest 3, đơn vị vận tải, khách hàng gửi, các đơn vị giám định,... để tối ưu công tác nhập tàu. Quy hoạch sức chứa linh hoạt để tăng năng lực nhập, giảm thời gian lưu tàu; minh bạch trong tất cả các công đoạn giao nhận xăng dầu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng dầu từ khâu tiếp nhận tại kho đầu nguồn cho đến khi phân phối ra thị trường theo chu trình khép kín; phối hợp, hỗ trợ kiểm soát chất lượng cho hàng gửi của khách hàng, các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ.

Trong năm 2020, công ty phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong tất cả các lĩnh vực họat động; Tăng cường phối hợp với VMI, Quatest 3 và các cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo 100% các phương tiện đo được kiểm định, hiệu chuẩn theo đúng quy định; Liên tục cập nhật, cải tiến quy trình, quy định giao nhận xăng dầu phù hợp với yêu cầu thực tế và pháp lý; Đẩy nhanh tiến độ các dự án tự động hóa, hiện đại hóa, nâng cao công tác quản trị với sự chuyên nghiệp - minh bạch - văn minh trong tất cả các công đoạn giao nhận xăng dầu tại Tổng kho.

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm thành thạo để nâng cao chất lượng thử nghiệm, Petrolimex Sài Gòn phấn đấu từ nay đến đầu năm 2021, phát triển Trung tâm thử nghiệm tại Tổng kho với quy mô và năng lực đáp ứng 100% nhu cầu của Công ty, Tập đoàn và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác.


Chánh Văn phòng Hội VinaLAB Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận ý kiến của các chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chủ hàng, chủ tàu, chủ kho cùng kiến nghị của Petrolimex Sài Gòn, Lãnh đạo Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị do Petrolimex Sài Gòn - đơn vị thành viên của VinaLAB tổ chức. Hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, tạo dựng và củng cố niềm tin đối với các cơ quản quản lý nhà nước và đối với người tiêu dùng.

Đối với nội dung kiến nghị của Petrolimex Sài Gòn, Lãnh đạo Hội VinaLAB đề nghị Hội đồng khoa học các hiệp hội như VinaLAB, Vinatest tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để có các hướng dẫn cụ thể. Đồng thời nhận định rằng, với các mục tiêu định hướng của Petrolimex Sài Gòn đặt ra trong thời gian tới, đòi hỏi đơn vị phải nỗ lực không ngừng với các chương trình hành động hết sức cụ thể. 

VP VinaLAB