Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

VinaCert- Hướng đi hội nhập

20/03/2015

Riêng lĩnh vực thử nghiệm đã được xã hội hội hóa theo xu hướng phát triển; theo đó, ngoài việc hoạch định và đầu tư nguồn lực thì doanh nghiệp phải có phương pháp quản lý và công cụ cải tiến hiện đại để liên tục cải tiến hoạt động của tổ chức. Tùy theo chức năng hoạt động và đặc trưng của đối tượng dịch vụ về lĩnh vực thử nghiệm mà mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn và xây dựng các giải pháp phù hợp, khả thi để hoạt động và phát triển.

Đồng hành với xu thế đón đầu của sự phát triển ngày càng cao và hiện đại, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (VICB) đã mở rộng thị phần và đã mạnh dạn đầu tư vào phòng thử nghiệm với rất nhiều thiết bị hiện đại tại Hà Nội và thành phố Cần Thơ nêu cao khẩu hiệu Từng bước, từng bước vững chắc tự tin hội nhập ASEAN. Lãnh đạo công ty VinaCert hoạch định chiến lược thử nghiệm hàng hóa phục vụ các doanh nghiệp xuất khẩu như thủy sản, nông sản, các dạng sản phẩm sau thu hoạch và phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước về thử nghiệm hàng hóa nhập khẩu một cách Chính xác - Tin cậy - Kịp thời - Chuyên nghiệp.

Hệ thống phòng thử nghiệm hoạt động với sự đầu tư hoàn chỉnh về đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn sâu về chuyên ngành, chuyên nghiệp, trách nhiệm và tận tâm. Kiểm nghiệm viên có trình độ chuyên môn sau đại học ở các chuyên ngành Hóa học, Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản và Khoa học môi trường; cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết bị thí nghiệm hiện đại cung cấp kết quả thử nghiệm đảm bảo chất lượng ổn định; đáp ứng rào cản kỹ thuật của các nước xuất-nhập khẩu. VinaCert duy trì dịch vụ chuyên nghiệp luôn hướng cùng doanh nghiệp tới sản phẩm có chất lượng với tiêu chí An toàn thực phẩm hàng đầu vươn tầm ra các thị trường trong khu vực và thế giới.

Với hướng đi hội nhập của mình, VinaCert đã nỗ lực và trở thành tổ chức duy nhất tại Việt Nam được Hiệp hội công nhận các phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) công nhận đủ năng lực theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn - trong cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kết quả thử nghiệm của VinaCert được chấp nhận toàn cầu thông qua dấu hiệu công nhận ILAC-MRA trên Phiếu kết quả thử nghiệm.

“Một chứng nhận được chấp nhận ở mọi nơi” là mục tiêu hướng  tới của thế giới đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng  hóa.  Trong đó, thử  nghiệm được  sử dụng như một kỹ thuật chính trong  việc chứng  nhận  sản  phẩm, nhưng tại Việt Nam các phòng thử nghiệm vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu quốc tế về hệ thống trang thiết bị kiểm nghiệm, năng lực của kiểm nghiệm viên, quy mô của PTN, các chương trình thử nghiệm thành thạo,….Nắm bắt được xu thế toàn cầu hóa, VinaCert đã đổi mới nâng cấp hệ thống trang thiết bị kiểm nghiệm, nâng cao năng lực và đăng ký công nhận quốc tế.  

Một số Hệ thống được đầu tư nâng cấp: Hệ thống Sắc ký khí ghép khối phổ (Gas Chromatography Mass Spectrometry - GC/MS); Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ (Liquid Chromatography–Mass Spectrometry); Hệ thống Quang phổ phát xạ;...

Vận hành PTN là một phần mềm quản lý từ khi nhận mẫu đến khi trả kết quả cho khách hàng, đảm bảo kết quả thử nghiệm được cung cấp một cách khách quan, chính xác đồng thời nâng cao năng suất lao động.

Việc Việt Nam là thành viên của Ủy ban Codex quốc tế từ năm 1989 và sự kiện Hội nghị Ban Kỹ thuật Codex Quốc tế về vệ sinh thực phẩm lần thứ 45 tổ chức ở Hà Nội đã cho thấy Cơ quan quản lý ở Việt Nam đã hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Các cơ quan quản lý đã và đang thực hiện một cách có trách nhiệm trong việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn và quy chuẩn đặc biệt sau khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO và luôn thực hiện các cam kết nêu trong hiệp định SPS/TBT của WTO. Song song với đó là sự xã hội hóa lĩnh vực hoạt động Khoa học Công nghệ tại Việt Nam đã có sự thúc đẩy nhanh vào phát triển lĩnh vực thử nghiệm ở doanh nghiệp cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập.

Lĩnh hội triết lý của văn hóa định hướng vào khách hàng và nhằm thỏa mãn cung-cầu trên thị trường ở lĩnh vực thử nghiệm, VinaCert xác định hướng đi đột phá với quyết tâm xây dựng kết quả thử nghiệm của mình có thương hiệu mang tầm quốc tế.