Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Petrolimex Đà Nẵng: Đạt 53,3% kế hoạch năm 2019 trong 6 tháng đầu năm

27/07/2019


Phó Giám đốc Petrolimex Đà Nẵng - Trần Văn Nhân báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019.

Tại hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, ông Trần Văn Nhân - Phó Giám đốc Petrolimex Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tất cả các kênh bán hàng trực tiếp của Petrolimex Đà Nẵng đều vượt kế hoạch và đạt chỉ tiêu lợi nhuận. Sản lượng xuất bán trực tiếp tăng 8,6% so với cùng kỳ, đạt 53,3% kế hoạch năm.

Trong đó, xuất bán nội địa tăng 14,6% so với cùng kỳ, đạt 54,8% kế hoạch; sản lượng bán buôn trực tiếp đạt 65,8% kế hoạch; sản lượng bán thương nhân phân phối, nhượng quyền thương mại đạt 63,1% kế hoạch; sản lượng bán lẻ tăng 4,7% cùng kỳ, đạt 50,8% kế hoạch.

Về kinh doanh hàng hóa khác, sản lượng xuất bán dầu mỡ nhờn tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 55% kế hoạch năm; sản lượng GAS - tăng 3% so cùng kỳ; bảo hiểm tăng 14 % so với cùng kỳ.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Petrolimex Đà Nẵng đạt 63% kế hoạch năm, nộp ngân sách 714 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm, tăng 53% so với cùng kỳ.

6 tháng cuối năm 2019, Petrolimex Đà Nẵng tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019; hoàn thiện và triển khai các tiện ích, các công cụ hỗ trợ quản lý tại các đơn vị cơ sở; đơn giản hóa thủ tục, tập trung nguồn lực phát triển khách hàng, gia tăng sản lượng và lợi nhuận kinh doanh; tổ chức đào tạo thường xuyên, nâng cao tay nghề người lao động cũng như khả năng quản lý của các cấp cơ sở; Đa dạng hóa hình thức tiếp cận khách hàng, có chính sách kinh doanh linh hoạt và phù hợp với các nhóm đối tượng, kịp thời nắm bắt nhu cầu xã hội.