Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Kiểm chứng chất lượng 7 công tơ điện tại xã Thạch Khoán, Phú Thọ

24/03/2020

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) vừa có kết quả kiểm chứng 7 chiếc công tơ mà UBND xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) yêu cầu kiểm tra.

Theo đó, có 5/7 chiếc công tơ được kiểm chứng cho kết quả hoạt động bình thường, 2 chiếc còn lại hiển thị không đầy đủ lượng điện đã dùng, điều này là nguyên nhân khiến Hợp tác xã (HTX) điện năng Thạch Khoán bị thiệt hại.


Kết quả kiểm chứng công tơ điện (vị trí bôi vàng là 2 công tơ có chỉ số âm vượt quá ngưỡng cho phép)

Trước đó, ngay khi tiếp nhận phản ánh của người dân, ngày 9/3/2020, Sở Công Thương Phú Thọ đã có văn bản gửi UBND xã Thạch Khoán cùng HTX điện năng Thạch Khoán xử lý vụ việc; tháo công tơ nằm trọng diện nghi vấn mang đi kiểm chứng tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ).

Để đảm bảo tính khách quan, đơn vị này đã gửi 7 công tơ điện nói trên đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để kiểm chứng. Kết quả, có 5/7 chiếc công tơ hoạt động bình thường, 2 chiếc không hiển thị đầy đủ lượng điện đã dùng, gây thiệt hại cho HTX điện năng Thạch Khoán.

Trước kết quả trên, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khoán, ông Văn Mạnh Thắng cho biết, sẽ không yêu cầu người dân hoàn lại tiền cho HTX vì mức chênh lệch ít, thiệt hại nhỏ.

PV