Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Nhiều Hội viên VinaLAB tham gia khóa đào tạo “Sư phạm y học cơ bản cho giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế”

12/12/2019

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản để sau khi kết thúc khóa học, học viên có đủ năng lực để trở thành giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế, trong các ngày từ 04/12 đến 12/12/2019, tại Hà Nội, Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (NFSI) phối hợp với Trung tâm phát triển nhân lực và hỗ trợ hành nghề y tế (HMDP) tổ chức khóa đào tạo “Sư phạm y học cơ bản cho giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế”.

Sư phạm y học cơ bản cho giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế

Với sự tham gia giảng dạy của TS. Nguyễn Mạnh Pha và ThS. Phí Văn Thâm (Trung tâm phát triển nhân lực và hỗ trợ hành nghề y tế - Tổng hội Y học Việt Nam); TS Phí Thị Nguyệt Thanh; BSCKII Nghiêm Xuân Đức; TS Phạm Quốc Bảo; BS Nguyễn Phiên... Trong quá trình học, giảng viên trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về phương pháp y học và kỹ năng xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục, áp dụng được kiến thức sư phạm y học trong giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo liên tục theo đúng chuyên ngành.

Theo đó, học viên đến từ Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert, Cục quản lý khám chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng,… sẽ được trang bị các kiến thức, bao gồm cả lý thuyết và làm bài tập thực hành về các nội dung: Đại cương về Giáo dục và Giáo dục y học, lựa chọn; biên soạn mục tiêu học tập cho bài dạy học đã chọn; Một số kỹ năng của giảng viên đào tạo liên tục; Kế hoạch dạy – học và biên soạn kế hoạch dạy – học; Dạy học tích cực, dạy học dựa trên năng lực trong đào tạo Y khoa liên tục…

Sư phạm y học cơ bản cho giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế

Sau khóa đào tạo, học viên có đủ năng lực để trở thành giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế; Trình bày được những nội dung cơ bản của Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc đào tạo liên tục cán bộ y tế; Thiết kế được mục tiêu học tập cho một bài dạy – học theo SMARC; sử dụng được ít nhất 8 phương pháp dạy – học tích cực thường dùng trong quá trình đào tạo liên tục cán bộ y tế; Phát triển được công cụ cơ bản để lượng giá/ đánh giá kết quả học tập của học viên; Áp dụng được kiến thức sư phạm y học trong giảng dạy và xây dựng được chương trình đào tạo liên tục theo chuyên ngành của mình;...

Học viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định.

VinaLAB