Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hải Phòng không “bế quan tỏa cảng” với lợn giống ngoại tỉnh

12/08/2019

Theo Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng Bùi Văn Luyện, Thành phố không có chủ trương "bế quan tỏa cảng" với lợn giống ngoại tỉnh, nếu các trang trại đáp ứng được theo hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY của Bộ NN&PTNT như: xét nghiệm âm tính, đầy đủ giấy kiểm dịch, cơ sở chăn nuôi đáp ứng đầy đủ an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học.

“Thực tế cho thấy, việc tái đàn tại Hải Phòng hiện nay chủ yếu diễn ra đối với những trang trại lớn của doanh nghiệp, HTX quy mô lớn, song chỉ mang tính chất thăm dò. Những cơ sở tái đàn đa phần chưa bị dịch hoặc mới xây dựng, còn các chuồng trại đã bị dịch dù nhiều nơi đã qua 30 ngày nhưng bản thân người chăn nuôi vẫn còn lo sợ nên chưa dám tái đàn”, ông Luyện cho biết.

Để phục vụ việc vận chuyển, xác nhận, tái đàn trong bối cảnh sống chung với dịch tả lợn châu Phi, Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi các địa phương hướng dẫn chi tiết các yêu cầu về an toàn sinh học và nội dung, thẩm quyền, quy trình khi thực hiện tái đàn.

Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 của Bộ NN&PTNT về việc kiểm soát, vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có dịch tả lợn châu Phi do Thứ trưởng của Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến ký ban hành, tại Điều 6 mục Tổ chức thực hiện quy định rõ: Căn cứ vào hướng dẫn này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương.

Sau khi có hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, hầu hết các tỉnh, thành phố đều có công văn chỉ đạo trực tiếp hoặc giao Sở NN-PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y quản lý chặt chẽ việc tái đàn theo hướng an toàn và thận trọng nhất có thể.

Theo đó, Hải Phòng cũng như các địa phương khác, sẽ chỉ cho tái đàn khi cơ sở chăn nuôi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn sinh học và dịch bệnh.

-----

Giải thích từ ngữ: 

Bế: đóng lại, ngăn chặn.

Quan: cửa, cửa khẩu.

Bế quan: Đóng cửa khẩu, đóng cửa ải, ngoại bất nhập không giao thiệp với nước ngoài.

Bế quan tỏa cảng là đóng cửa ải và chận hải cảng (không giao thiệp với nước ngoài).

Ngoài ra, bế quan theo nghĩa tu hành có nghĩa là nhà tu hành đóng cửa ở một chỗ riêng, trong một thời gian nhất định, để tu tập.