Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức lễ Báo công dâng Bác

05/09/2019

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Công ty) đã đến Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông (huyện Ba Vì, Hà Nội) tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác.

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức lễ Báo công dâng Bác

Đại diện cho gần 3.000 cán bộ, người lao động Công ty cùng với 35 học sinh là con của cán bộ, người lao động Công ty đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2018 – 2019, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Phạm Quang Tuyến đã thành kính báo cáo với Bác những kết quả đạt được.

Báo cáo nêu rõ, những năm qua, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, được Tỉnh ủy Phú Thọ đánh giá là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung phát huy sức mạnh tập thể của người lao động với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Trong sản xuất - kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ để hạ giá thành và đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; sản xuất luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, đề cao chữ “tín” xứng đáng với niềm tin yêu của người lao động và bà con nông dân.

Các tổ chức: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện,… kịp thời quan tâm, động viên tinh thần thi đua, học tập và rèn luyện cho con cán bộ, người lao động Công ty…

Cùng với tích cực triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mọi hoạt động của Công ty trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đã thực sự nỗ lực, cố gắng vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Công ty đã trao 3 tấn phân bón NPK-S Lâm Thao tặng Ban quản lý Khu di tích lịch sử K9 để chăm bón vườn cây.

Đình Lâm