Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AOSC và Chi cục Thú y vùng IV tổ chức khóa đào tạo ISO/IEC 17025:2017

17/07/2019

 

 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được hình thành từ năm 1990 có tên gọi Guide 25. ISO/IEC 17025:2017 là phiên bản mới nhất được công bố năm 2017 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế (IEC) phối hợp xây dựng, chịu trách nhiệm chính là CASCO – Ban đánh giá sự phù hợp của ISO.

Khóa đào tạo nhằm giúp các Phòng thử nghiệm/thí nghiệm (PTN) thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận, chuyển đổi áp dụng phiên bản ISO/IEC 17025:2017 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Học viên của khóa đào tạo là những kỹ thuật viên đang làm việc tại các Chi cục Thú y: Vùng IV, V, Khánh Hòa, Phú Yên.

Với phương pháp đào tạo tiếp cận nhanh, cùng với diễn giải các điều khoản của ISO/IEC 17025, học viên đã được chia nhóm để thảo luận, làm bài tập tình huống: Xác định một số cách giám sát rủi ro mà PTN có thể thiết lập làm một phần trong số liệu của PTN; Cần tìm bằng chứng gì để xác minh được liệu PTN có đánh giá lại nhà cung cấp của họ không?

Tạo ra các kết quả hợp lệ được tin cậy rộng rãi là trọng tâm hoạt động của các PTN, ISO/IEC 17025:2017 sẽ hỗ trợ các PTN thực hiện một hệ thống chất lượng và chứng minh rằng PTN có năng lực về kỹ thuật để tạo ra các kết quả có giá trị và đáng tin cậy.

Với lý do đó, phiên bản mới đã được sửa đổi nhằm bao gồm tất cả các hoạt động phòng thí nghiệm bao gồm kiểm tra, hiệu chuẩn và việc lấy mẫu liên quan đến công việc hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo đó.

Cùng với việc đảm bảo các yêu cầu về năng lực, tính khách quan và bảo mật, sự ổn định, khả năng áp dụng, sự tuân thủ và sử dụng của các bên, đảm bảo điều kiện môi trường và cơ sở vật chất... các PTN hiện đại ngày càng làm việc nhiều hơn với công nghệ thông tin, do đó, phiên bản mới đã tập trung mạnh mẽ hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp việc sử dụng các hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử, các báo cáo và kết quả điện tử.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên làm bài kiểm tra về những nội dung liên quan. Bài thi đạt yêu cầu được AOSC cấp chứng chỉ theo quy định.

Ngày 30/11/2017, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Như vậy, chứng chỉ công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 chỉ được cấp kể từ ngày 30/11/2017.

Các Phòng thử nghiệm/ thí nghiệm và hiệu chuẩn áp dụng ISO/IEC 17025:2005 sẽ có khoảng thời gian 3 năm để tiến hành chuyển đổi, nghĩa là quá trình chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới phải được hoàn tất trước ngày 30/11/2020.

Theo thông báo của Văn phòng AOSC, việc đánh giá chuyển đổi sang ISO/IEC 17025:2017 phải hoàn thành trước ngày 31/05/2020 và tất cả công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 không còn hiệu lực vào ngày 01/12/2020.